top of page

Våra verksamhetsområden

Casper Advokater är en affärsjuridisk advokatbyrå med särskild inriktning på obeståndsrätt, fastighetsrätt, tvistlösning, ekonomisk familjerätt, bolagsrätt och allmän affärsjuridik.

Obeståndsrätt

Vi har mångårig erfarenhet av att hantera obeståndsrättsliga frågor av alla dess typer. Helena Ståbi och Peter Roth utses löpande till konkursförvaltare och rekonstruktörer för företag av olika storlekar inom olika branscher. Samtliga advokater vid advokatbyrån åtar sig även uppdrag som likvidatorer. 

Fastighetsrätt

Vi har lång erfarenhet av fastighetsrätt, bostadsrättsrättsjuridik, kommersiell hyresrätt, entreprenadrätt samt besitter den juridiska spetskompetens som krävs för att kunna hjälpa er i såväl stora som små frågor. Vi biträder löpande bostadsrättsföreningar, byggbolag och fastighetsägare i fastighets- och entreprenadrelaterade frågor. Vi hjälper även till i frågor rörande gemensamhetsanläggningar, servitut och lantmäteriförrättningar.

Tvistlösning

Vi kan hjälpa dig med domstolsprocesser, skiljeförfaranden, förlikningsförhandlingar, medling och processlägesbedömningar i alla olika typer av civilrättsliga tvister.

Ekonomisk familjerätt

Våra advokater åtar sig löpande uppdrag som boutredningsmän och bodelningsförrättare och kan hjälpa dig med alla typer av frågor som rör arv, testamente och bodelning.

Bolags- och föreningsrätt

Vi har stor erfarenhet av att bistå våra klienter med rådgivning i bolags- och föreningsrättsliga frågor. Vi biträder bland annat vid ägarförändringar, aktieöverlåtelser, aktieägaravtal, nyemissioner och stämmor samt lämnar rådgivning till styrelser.

Allmän affärsjuridik

Vi åtar oss även uppdrag inom andra affärsjuridiska rättsområden som avtalsrätt, arbetsrätt, köprätt och försäkringsrätt. 

Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning om du har några frågor som berör dessa, eller andra affärsrättsliga områden.

bottom of page