Tvistlösning

Vi har en bred erfarenhet av tvistlösning. Vi biträder klienter vid förhandlingar i domstol och inför skiljenämnd. Tvistlösning är alltid individuell och varje situation är unik. En rättslig process kan många gånger undvikas genom rätt agerande.

Vi strävar alltid efter att vägleda våra klienter till ett förfarande som är effektivt, både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Rättsskydd ingår i många försäkringar och vi hjälper självklart till med kontakten med försäkringsbolaget.