Stålkök Kyl Stockholm AB i konkurs utbjuder verktyg, tillverkningsmaskiner och truckar till försäljning

Stålkök Kyl Stockholm AB försattes i konkurs den 28 juli 2021. Bolaget har bedrivit tillverkning av diskbänkar och storköksutrustning.

Konkursboet utbjuder nu bland annat verktyg, tillverkningsmaskiner och truckar till försäljning genom PS Auction. Auktionen återfinns här.

För mer frågor kontakta Simon Happstadius på PS Auction på telefon +46 70 740 32 29, eller e-post: simon@ps.se.