Sjöhagen Wear AB i konkurs

Christensson & Roth Advokater är konkursförvaltare för ovanstående bolag som försattes i konkurs den 27 juni 2018. Bolaget har bedrivit försäljning, tillverkning och utveckling av ridsportsartiklar.

Auktionen, som avser symaskiner samt varulager av produkter och textilier, återfinns här.

För mer frågor kontakta Simon Happstadius på PS Auction på antingen telefon: +46 707 40 32 29, eller e-post: simon.happstadius@ps.se

Auktionen är nu avslutad.