Sandins Frukt & Grönt AB i konkurs utbjuder överlåtelse av verksamhet / Kontrakt Hötorgshallen Stockholm

Sandins Frukt & Grönt försattes i konkurs den 19 november 2021.

Bolaget har bedrivit försäljning av frukt och grönsaker i Hötorgshallen i Stockholm.

Konkursboet utbjuder nu överlåtelse av verksamhet/kontrakt i Hötorgshallen till försäljning genom PS Auktion. Länk till auktionen återfinns här.

För mer frågor kontakta Niklas Strååt på PS Auktion på telefon +46 77 110 100, eller per e-post: niklas.straat@ps.se