Rekonstruktionen fortsätter

Under det borgenärssammanträde som hölls måndagen den 15 april beslutade Stockholms tingsrätt att låta rekonstruktionen fortgå till och med den 28 juni. Rekonstruktionsplanen innebär bland annat ett förändrat upplägg för utgivningen.

Läs mer här.