Prestandafönster AB i konkurs

Prestandafönster AB har försatts i konkurs den 7 juni 2018. Bolaget har bedrivit försäljning och montage av fönster och därtill hörande produkter. Auktion sker genom PS Auction och återfinns här.

Auktionen är nu avslutad.

För övriga frågor kontakta reception@crlaw.se