Obeståndsrätt

Samtliga advokater på byrån har omfattande specialkunskaper inom obeståndsrätt. Vi är flitigt anlitade som konkursförvaltare, likvidatorer och rekonstruktörer. 

Vi har också långvarig erfarenhet av rådgivning till ägare och företrädare i bolag. Vi biträder även vid domstolsprocesser i obeståndsfrågor såsom exempelvis tvister angående återvinning och konkursförhandlingar.