Metro Media House AB i rekonstruktion

Metro Media House AB har ansökt och beviljats företagsrekonstruktion. Rekonstruktör är advokat Helena Ståbi. Lönegaranti för bolagets anställda har sökts och verksamhetens fortsatta drift utreds för närvarande.

För mer information, kontakta reception@crlaw.se eller se Metro Media House.