KONKURSBOET FÖR MB ERIKSSONS BYGG & FASTIGHET AB INBJUDER TILL ANBUDSFÖRFARANDE

Rörelsen utbjuds härmed till försäljning.

Bolaget är en byggfirma med kompetens inom bygg och mark. Bolaget utför totalentreprenader med samordning inom bygg, mark, el, vvs, ventilation och målning. Bolaget är verksamt inom hela Mälardalen. Mer information kan inhämtas på bolagets hemsida http://www.mb-bygg.se/.

Frågor angående anbudsunderlag samt försäljningen i övrigt besvaras på mail eller telefon:
peter.roth@crlaw.se eller 08-545 070 62.

Anbud inges senast onsdagen den 18 januari 2016 till advokat Peter Roth, Christensson & Roth advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 STOCKHOLM, alt. per e-mail till peter.roth@crlaw.se.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt.