Konkursboet för Lindqvist Publishing AB utbjuder till försäljning

Bolaget har bedrivit förlagsverksamhet. Bolaget har ett lager av böcker som nu utbjuds till försäljning.

Frågor angående försäljningen samt lagerlista besvaras på mail eller telefon:
emma.danielsson@crlaw.se eller 08-545 070 69.

Anbud postas till advokat Peter Roth, Christensson & Roth advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 STOCKHOLM, alt. per e-mail till peter.roth@crlaw.se

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt försäljning under hand.