KONKURSBOET FÖR ACTIVIO AB INBJUDER TILL ANBUDSFÖRFARANDE

Rörelsen utbjuds härmed till försäljning. Bolaget är ett hälsoteknikföretag som med stöd av modern teknik utvecklar och marknadsför innovativa system, metoder och tjänster inom hälso- och friskvård. Bolaget är verksamt inom Norden samt på ett antal andra europeiska marknader. I Norden är bolaget företagsledaande. Mer information kan inhämtas på bolagets hemsida http://www.activiofitness.com/.

Frågor angående anbudsunderlag samt försäljningen i övrigt besvaras på mail eller telefon:
peter.roth@crlaw.se eller 08-545 070 62.

Anbud inges senast onsdagen den 22 juni 2016 till advokat Peter Roth, Christensson & Roth advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 STOCKHOLM, alt. per e-mail till peter.roth@crlaw.se.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt.