Kenneths Schakt och Maskinentreprenad AB, 556739-1189, i konkurs

Christensson & Roth är konkursförvaltare för ovanstående bolag som försattes i konkurs 7 november 2018. Bolaget bedrev åkeri och entrepenadverksamhet inom mark och bygg samt därmed förenlig verksamhet.

Försäljning sker av maskiner m.m.

För frågor och intresse kontakta Perry Farnestam på Svensk Företagshjälp på antingen telefon: +46 70-859 82 28, eller e-post: perry@svenskforetagshjalp.se.