Infordran av konkursanbud

Saga C4 Sthlm AB försattes 2022-02-10 i konkurs av Stockholms tingsrätt. Verksamhet består av en frisörsalong. Bolagets verksamhet bedrivs från en lokal i gallerian C4 Shopping i Kristianstad. Bolaget har 4 anställda. Anbud infordras på rörelsen. För anbudsunderlag kontakta Denise Stål denise.stal@crlaw.se. Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltaren advokat Helena Ståbi, helena.stabi@crlaw.se, tillhanda senast 2022-03-04. Fri prövningsrätt förbehålles.