Infordran av konkursanbud

LC Restaurang AB försattes i konkurs den 17 april av Stockholms tingsrätt. Verksamheten avser café och restaurang i centrala Boden under varumärket Le Croissant. Bolaget har 8 anställda. Anbud infordras på rörelsen. För anbudsunderlag kontakta reception@crlaw.se.

Fri prövningsrätt förbehålles.