Infordran av konkursanbud

Merkel&Solomons STHLM AB, försattes i konkurs 2023-04-18 av Södertörns tingsrätt. Bolaget har bedrivit barbershop på Hammarby allé 59, 120 62 Stockholm. Anbud infordras på rörelsen. För anbudsunderlag kontakta grete.hoiseth@crlaw.se.

Fri prövningsrätt förbehålles.