Infordran av konkursanbud

Le Croissant i Sverige AB har försatts i konkurs den 29 mars av Stockholms tingsrätt. Bolaget bedriver franchiseverksamhet och är franchisegivare till ett 20-tal franchisetagare. Bolaget har tre anställda. Anbud infordras på rörelsen. För anbudsunderlag kontakta reception@crlaw.se.

Fri prövningsrätt förbehålles.