Förlängningsansökan beviljad

Stockholms har idag beviljat fortsatt rekonstruktion för Metro Media House AB.

Arbetet under rekonstruktionen har fortlöpt i enlighet med den rekonstruktionsplan som framlades vid borgenärssammanträdet. Papperstidningen har fått ett nytt koncept och ges nu ut som ett helgmagasin istället för en dagstidning. Den nya tidningen hemdistribueras i Stockholms innerstad. Under rekonstruktionen har arbetet med en ny digital plattform intensifierats. En första version har redan lanserats och förbättringsarbete kommer att pågå löpande.

För mer information, kontakta reception@crlaw.se eller besök www.metro.se.