För dig som är arbetstagare i en konkurs

När ett bolag har försatts i konkurs tar en konkursförvaltare över ledningen av bolaget och förvaltar dess egendom. Konkursförvaltaren har som uppgift att företräda och tillvarata alla fordringsägares, s.k. borgenärers, rätt. Om bolaget har anställda sägs dessa vanligtvis upp av konkursförvaltaren på grund av arbetsbrist. Om bolaget inte kan betala ut din lön kan du som arbetstagare ha rätt till ersättning från den statliga lönegarantin, om förutsättningarna för det är uppfyllda.

Här finns information om statlig lönegaranti-ersättning för dig som är arbetstagare i ett bolag som försatts i konkurs.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på reception@crlaw.se.