Frukost

Under morgonen har vi på Christensson & Roth Advokater haft en frukost för kvinnliga obeståndsjurister som var mycket trevlig och lyckad. Vi tackar alla deltagare och hälsar välkomna tillbaka!