Försäljning av inventarier, maskiner och fordon

Konkursboet för Svensk Bergsprängning AB utbjuder till försäljning

I försäljningen ingår inventarier, fordon och utrustning som har använts i verksamheten.

Frågor angående anbudsförfarandet, visning och inventarielista besvaras på mail eller telefon: johan@svenskforetagshjalp.se eller 070-859 42 82.

Skriftligt, bindande och fullständigt finansierat anbud postas till advokat Stefan Christensson, Christensson & Roth advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 STOCKHOLM, alt. per e-mail till stefan.christensson@crlaw.se.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt försäljning under hand.