Cotton Vault AB i konkurs

Cotton Vault AB försattes i konkurs den 13 februari 2018. Bolaget bedrev försäljning av herrkonfektion bestående av kläder, ytterkläder och skor.

Auktionen, som avser varulager, inleddes den 29 juni genom PN Trading och återfinns här.

Auktionen är nu avslutad.

För mer frågor kontakta reception@crlaw.se