Boutredning

En boutredning syftar till att utreda den avlidnes samtliga tillgångar och skulder samt lämna förslag till fördelning av tillgångarna. En boutredningsman ska vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs för att utreda dödsboet.

Vi åtar oss förordnande som boutredningsmän samt förordnande som god man för Allmänna Arvsfonden.