BenWise AB i konkurs utbjuder skor till försäljning

BenWise AB försattes i konkurs den 4 maj 2020. Bolaget har bedrivit försäljning av skor.

Konkursboet utbjuder nu skor till försäljning genom PS Auction. Auktionen återfinns här.

För mer frågor kontakta Axel Nordin på PS Auction på telefon +46 771 10 11 00, eller e-post: axel.nordin@ps.se.