Avtalsrätt

Vi hjälper företag att upprätta avtal som reglerar förhållanden mellan parter; exempelvis samarbete, köp och framtida förpliktelser.

Vi bistår även företag med hjälp att tolka avtal när det uppkommer frågor om bundenhet, fel och ersättningskrav.