Avtackning

Vår mycket uppskattade paralegal Laura Awad Petterson har efter tre år med fina förtjänster tagit klivit vidare ut i arbetslivet. Laura går vidare till Svea hovrätt och vi önskar henne all lycka och välgång i sitt fortsatta arbetsliv!