Avtackning

Vår mycket uppskattade paralegal Marika Hafdell har efter tre år med fina förtjänster tagit klivet vidare ut i arbetslivet. Marika går vidare till Regeringskansliet och vi önskar henne all lycka och välgång i sitt fortsatta arbetsliv!