Auktion, D4U Bygg AB, 556937-8788, i konkurs

D4U Bygg AB försattes i konkurs den 28 december 2018. Innan konkursutbrottet bedrev bolaget verksamhet inom bygg, handel med och förvaltning av fastigheter, handel med byggmaterial och inredningsartiklar m.m.

 

Auktion avsåg inventarier m.m. och förrättades genom PS Auktion. Auktionen är nu avslutad.

 

För mer information, kontakta reception@crlaw.se/08-545 070 65