Arbetsrätt

Vi bistår vid frågor och problem som kan uppkomma för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Arbetsrätten är omgärdad av frister och andra tvingande regleringar.

Vi kan till exempel hjälpa arbetsgivare med val av anställningsform, upprättande av anställningsavtal, verksamhetsövergångar, skydd för företagshemligheter, driftsinskränkningar och möjliga problem vid uppsägning och avsked.