Anbudsunderlag, Waxy International AB, 556865-9600, i konkurs

Waxy International AB försattes i konkurs 2022-07-15 av Södertörns tingsrätt. Bolaget har bland annat bedrivit biltvätt i fyra anläggningar varav tre av dem nu läggs ut på anbud. Anbud infordras på rörelsen. Länk till PS Auction.

Mer information om bolagets verksamhet erhålles genom kontakt med konkursboet.

Verksamhetsadress 1: Biltvätt har bedrivits på en anläggning i Norrtälje på adress August Strindbergs gata 15, 761 46 Norrtälje

Verksamhetsadress 2: Biltvätt har bedrivits på en anläggning i Uppsala på adress Reprogatan 7 och Upplagegatan 2, 754 54, Uppsala

Verksamhetsadress 3: Biltvätt har bedrivits på en anläggning i Smista på adress Smista allé, 141 70 Segeltorp

Kontaktperson: Advokat Helena Ståbi, e-post: helena.stabi@crlaw.se

Anbud: Anbud skall vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 9 september 2022, kl. 18.00. inges till Advokat Helena Ståbi, Christensson & Roth Advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm, alt. per e-post till helena.stabi@crlaw.se.

I anbudet skall anges önskad tillträdesdag.

Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Förvaltningen avser i första hand att avyttra verksamheterna, d.v.s. inkråmen, i dess helhet. Bud på delar av verksamheten kommer att bedömas med denna utgångspunkt.