Anbudsunderlag Modern Pastry Josephine baker Stockholm AB, 559071-1395, i konkurs

Modern Pastry Josephine baker Stockholm AB försattes i konkurs 2022-07-20 av Södertörns tingsrätt varvid advokat Helena Ståbi utsågs till konkursförvaltare. Verksamheten avser konditoriverksamhet i Årsta, med adress johanneshovsvägen 139, 120 47 Årsta. Bolaget har 12 anställda. Anbud infordras på rörelsen.

Anbud skall vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 9 augusti 2023, kl. 18.00 inges till Denise Stål, Christensson & Roth Advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm, alt. per e-post till denise.stal@crlaw.se. I anbudet skall anges önskad tillträdesdag. Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt. Förvaltningen avser i första hand att avyttra verksamheten, inkråmet, i dess helhet. Bud på delar av verksamheten kommer att bedömas med denna utgångspunkt.