Anbudsunderlag MELLQVIST & JUNG AB, 559224-0724, i konkurs

MELLQVIST & JUNG AB försattes i konkurs 2022-09-22 av Stockholms tingsrätt. Verksamheten avser restaurang Mellqvist & Jung, med adress Hammarby allé 130, 120 66 Stockholm. Bolaget har två anställda.

Anbud infordras på rörelsen. I anbudet skall anges önskad tillträdesdag. Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt. Förvaltningen avser i första hand att avyttra verksamheten, inkråmet, i dess helhet. Bud på delar av verksamheten kommer att bedömas med denna utgångspunkt.

Mer information om bolagets verksamhet erhålles genom kontakt med av konkursboet anlitad konsult, jonny.hondo@jhkonsult.se.