Enter Your Heading Here

Enter your text here

Anbudsunderlag HNB Entreprenad AB i konkurs

Konkursen inleddes 2020-02-13
Uppsala tingsrätt mål nr K 968-20

HNB Entreprenad AB:s verksamhet består i byggställningsmontage och ställnings-uthyrning samt maskinförmedling. Bolaget har för närvarande 10 pågående byggnationer. Bolagets kontor finns i centrala Uppsala samt hyr bolaget ytterligare en lokal för uppställning och förvaring av ställningar och maskiner utanför Uppsala. Bolaget har 8 anställda. Anbud infordras på rörelsen.

Mer information om bolagets verksamhet erhålles genom kontakt med av konkursboet anlitad konsult och värderingsman Simon Happstadius, PS Auction;
e-post ; simon.happstadius@ps.se

Adress: Sågargatan 17, 753 18 Uppsala

Bolagsorgan: Styrelseledamot Henrik Edman och Nicklas Åberg

Kontaktperson: Henrik Edman, e-post: henrik@hnb-entreprenad.se

Inventarier, leasing och maskiner: Enligt inventeringslista, Inventering HNB Entreprenad AB

Ställningar: Enligt inventeringslista, Inventering HNB Entreprenad AB, Ställningar

Anbud: Anbud skall vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 13 mars 2020, kl. 18.00 och inges till Advokat Helena Ståbi, Christensson & Roth Advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm, alt. per e-post till helena.stabi@crlaw.se.I anbudet skall anges önskad tillträdesdag. Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Förvaltningen avser i första hand att avyttra verksamheten, inkråmet, i dess helhet. Bud på delar av verksamheten kommer att bedömas med denna utgångspunkt.