Kenneths Schakt och Maskinentreprenad AB, 556739-1189, i konkurs

Christensson & Roth är konkursförvaltare för ovanstående bolag som försattes i konkurs 7 november 2018. Bolaget bedrev åkeri och entrepenadverksamhet inom mark och bygg samt därmed förenlig verksamhet.

För frågor, vänligen kontakta reception@crlaw.se